Oświadczenie o ochronie prywatności przez Flex Fleet Mobility

Poprzez stronę internetową https://www.flexfleetmobility.pl/ będą przetwarzane prywatne dane wrażliwe lub dane osobowe. Flex Fleet Mobility uważa, że ostrożne obchodzenie się z danymi osobowymi jest bardzo ważne. Dlatego dane osobowe będą przez nas starannie przetwarzane i zabezpieczane.

W naszym przetwarzaniu spełniamy wymagania określone przez AVG/GDPR.

Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy w jakich celach przetwarzamy dane osobowe. Czynimy to za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności i plików cookie;
 • staramy się ograniczyć zbieranie przez nas danych osobowych, tylko do tych danych osobowych, które są wymagane do uzasadnionych celów;
 • najpierw poprosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach, w których taka zgoda jest wymagana;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych, a także wymagamy tego od podmiotów, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie;
 • w pełni respektujemy prawa do wglądu w poprawność lub usunięcie danych osobowych niezwłocznie po złożeniu wniosku.

CELE PRZETWARZANIA
Przetwarzamy Państwa dane osobowe ogólnie w następujących celach:

 • przyznanie dostępu do strony internetowej https://www.flexfleetmobility.pl/;
 • założenie konta i korzystanie z funkcjonalności na stronie internetowej;
 • analizy statystyk i optymalizacji strony internetowej.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH
Korzystając z naszej strony internetowej, pozostawiają Państwo u nas pewne dane. Mogą to być dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie te dane osobowe, które zostały podane bezpośrednio przez Państwa lub których przekazanie jest oczywiste, że zostaną nam przekazane do przetworzenia. Flex Fleet Mobility nie będzie wykorzystywać danych osobowych, takich jak omówione poniżej, do innych celów, chyba że użytkownik wyrazi na to wcześniej zgodę.

WNIOSEK ONLINE
Na naszej stronie internetowej, istnieje i jest dostępna możliwość, złożenia wniosku o założenie konta. Jeśli Państwo wypełnicie formularz na stronie internetowej, dane, które zostaną nam przesłane, będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do przetworzenia Państwa wniosku. Dane te zostaną wykorzystane do skontaktowania się z Państwem, abyśmy mogli rozpatrzyć Państwa wniosek.

FORMULARZ KONTAKTOWY
Jeśli wypełnią Państwo formularz kontaktowy na stronie internetowej, dane, które nam Państwo prześlą, będą przechowywane tak długo, jak ze względu na charakter formularza jest to konieczne do udzielenia pełnej odpowiedzi i jej przetworzenia.
Dane te zostaną wykorzystane do skontaktowania się z Państwem, abyśmy mogli zająć się Państwa pytaniem i/lub uwagą.

BEZPIECZEŃSTWO
Podejmujemy środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. W szczególności podejmujemy następujące środki

 • logiczna weryfikacja dostępu, z wykorzystaniem haseł
 • szyfrowanie (kodowanie) plików cyfrowych z danymi osobowymi
 • bezpieczeństwo połączeń sieciowych dzięki technologii Secure Socket Layer (SSL)
 • ograniczenia dostępu związane z konkretnym celem
 • kontrola przydzielonych uprawnień

STRONY INTERNETOWE STRON TRZECICH
Niniejsze oświadczenie nie dotyczy stron internetowych podmiotów trzecich, które są połączone za pomocą linków z naszą stroną internetową. Nie możemy zagwarantować, że te strony podmiotów trzecich w sposób rzetelny lub bezpieczny obchodzą się z Państwa danymi osobowymi. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności podczas korzystania z tych stron internetowych, przed skorzystaniem z nich.

ZMIANY W NINIEJSZYM OŚWIADCZENIU O PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu. Zmiany będą publikowane na tej stronie internetowej, a stare wersje zachowujemy do dyspozycji. Zalecamy Państwu częste przeglądanie niniejszego oświadczenia, aby być świadomym tych zmian.

PRZEGLADANIE I ZMIANA PAŃSTWA DANYCH
Jeśli posiadają Państwo profil Flex Fleet Mobility na naszej stronie internetowej lub złożyli Państwo wniosek za pośrednictwem naszej strony internetowej, to przysługuje Państwu po złożeniu pisemnego wniosku, możliwość wglądu do swoich danych osobowych. Jeśli dane nie są poprawne, mogą Państwo wysłać e-mail na adres info@flexfleetmobility.com, aby je zmienić lub zlecić ich usunięcie. Pisemne wnioski można również wysłać do Flex Fleet Mobility, Keizersgracht 391 A 1016 EJ Amsterdam, Holandia lub Flex Fleet Mobility Sp. z o.o., ul. Ludwika Idzikowskiego 16, 00-710 Warszawa, Polska.

DANE KONTAKTOWE
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące prywatności i naszego oświadczenia o prywatności i plikach cookie, to mogą Państwo zadać je za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z nami drogą mailową poprzez info@flexfleetmobility.com.

Top