Wszystkie informacje na tej stronie zostały starannie opracowane na podstawie naszych danych. Niemniej jednak nie można wykluczyć, że informacje mogą być nieprawidłowe, niekompletne i/lub nieaktualne. Ani my, ani firma Autosoft nie ponosi za to odpowiedzialności.

Wszystkie informacje na tej stronie podlegają prawom autorskim. Kopiowanie i/lub rozpowszechnianie informacji z tej strony w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody jest zabronione. Odwiedzający i/lub użytkownicy naszej strony internetowej nie mogą w żaden sposób dochodzić roszczeń z tytułu informacji zamieszczonych na stronie. W związku z tym my i/lub Autosoft nie ponosimy odpowiedzialności za informacje umieszczone na tej stronie przez podmioty trzecie, takie jak, ale nie tylko, ogłoszenia, ceny, specyfikacje produktów i/lub konsekwencje transakcji przeprowadzonych na podstawie informacji zamieszczonych na tej stronie.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek problemy z przeglądaniem tej strony lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi dotyczące tej strony, prosimy o kontakt z webmasterem i podanie nazwy strony w temacie wiadomości.

Jeśli są Państwo zainteresowani stroną internetową z cyfrowym salonem sprzedaży lub bez niego, prosimy o kontakt z firmą Autosoft lub odwiedzenie strony www.autosoft.eu.

Top